• تهران : ١٩:۴۵:۴٧ شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
  • GMT : 2018 Feb 17
|
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات از غرفه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ بازدید کرد

دکترمحمود واعظی وزیرارتباطات وفن آوری اطلاعات امروز از غرفه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درسالن 38b در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران که از 30 تیرالی 2مرداد سال جاری برپاست بازدید کرد .

به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مهندس محمدرضا کاویانی مشاوروزیر و رئیس مرکز فن آوری و اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی درحاشیه این بازدید ضمن معرفی خدمات الکترونیک وبانک اطلاعات این وزارتخانه به اتصال 7 سازمان وابسته و 4دستگاه برون سازمانی اشاره کرد . 
وی خواستارهمکاری سایردستگاه ها برای تکمیل بانک اطلاعات وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی شد .
دکترواعظی وزیرارتباطات و فن آوری ارتباطات نیز ضمن قدردانی از اقدامات وزارت کار دستور پیگیری وانجام هماهنگی با دستگاه ها
را برای دراختیارقراردادن اطلاعات مربوطه به وزارت کار صادرکرد . 

زمان انتشار: 1396/05/01 به نقل از نسخه چاپی
سایر اخبار